måndag 5 december 2011

Utmattningssyndrom F43.8

Gå in i väggen, krascha, kollapsa, bränna ut sej, drabbas av ett utmattningssyndrom - är man sjuk då? Vi fick frågan i gruppbehandlingen - är ni sjuka? Gruppledaren fick blandade svar, men för mej kändes det självklart - ja, jag är sjuk!

Många med utmattning tvivlar på sej själv, man är van att prestera högt och att tänka på andra i första hand, man förminskar gärna sej själv och sina egna behov. Då är det lätt att "piska" sej själv lite till, för man ska ju bara orka, det brukar man ju göra!

I Solna finns en Stressmottagning (inte min) och de har en bra hemsida med mycket tänkvärd läsning. Tänker låna några rader som jag känner igen mej mycket i:

"Många reagerar på livssvårigheter genom att anstränga sig ännu hårdare, och en del undertrycker egna behov och känslor och knogar på, trots att tecknen på att orken tagit slut är ganska uppenbara. För en del är den yttre situationen så pass hotfull och orubblig, att ingen förändring känns möjlig trots övermänskliga ansträngningar. Vad som då kan inträffa är att organismen inte längre klarar av att kompensera för de extraordinära ansträngningarna och då kan ett mer eller mindre allvarligt sjukdomstillstånd uppkomma." 

Anledningarna till utmattning tycks alltså vara många, men handla om stress, framkallat av inre (en persons sätt att reagera på stress) och yttre (stressutlösande faktorer) orsaker. Utmattningssyndrom är en diagnos som bygger på att man först uteslutit medicinska faktorer till symtomen, och att patienten sedan uppfyller ett visst antal kriterier:

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer vilka har förelegat under minst sex månader.
 B. Påtaglig brist på psykisk energi eller uthållighet dominerar bilden.
C. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under minst två veckor:
    1) Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning
    2) Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress
    3) Känslomässig labilitet eller irritabilitet
    4) Sömnstörning
    5) Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet
    6) Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magtarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet

D. Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden.
E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (t.ex. hypothyreoidism, diabetes, infektionssjukdom).
F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat ångestsyndrom samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart som tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen.

Att få en korrekt diagnos är avgörande för tillfrisknandet tror jag, annars finns risken att behandlingen riktas på symtomen istället för att undanröja roten till det onda. Dessutom är en rätt ställd diagnos avgörande för hur Försäkringskassan bedömer behovet av sjukskrivning.

I Försäkringskassans medicinska beslutsstöd för sjukskrivning när det gäller utmattningssyndrom framgår tydligt att: "För individer med ett uttalat och väldiagnostiserat utmattningssyndrom kan arbetsförmågan vara nedsatt under avsevärd tid. Återhämtning, med hjälp av aktiv specialiserad rehabilitering, och successiv återgång i arbete, tar inte sällan mer än 6 månader och i vissa fall upp till ett år eller längre."Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag flyttar!

Processen har pågått ett tag - men nu flyttar jag bloggen! Välkommen till  https://livetsbilderblog.wordpress.com Den här bloggen komme...