onsdag 8 februari 2012

Mera vardagsrevidering!

Jag ser att ni är flera som hittat min blogg via Vardagsrevidering! Kul!

Hittade en artikel idag, i Läkartidningen om denna typ av intervention. Håll till godo!

"Vardagsrevidering är en intervention som tagits fram för att möta rehabiliteringsbehov hos kvinnor med långvarig sjukskrivning (>2 månader) på grund av stress. Målet är återgång i arbete. Interventionen syftar till att ge klienten redskap att själv analysera och åtgärda problem i sin totala vardagssituation. Grundtanken är att omstrukturering av livsstil och aktivitetsmönster i vardagen kan leda till en mer hälsosam och hanterlig balans mellan vardagens olika sysslor. Vardagsrevidering har utvärderats och jämförts med traditionell handläggning vid Försäkringskassan (42 + 42 deltagare). De kvinnor som genomgått vardagsrevidering hade i högre grad än jämförelsegruppen återgått i arbete vid tolv månaders uppföljning och minskat sin sjukskrivningsgrad mer."  
 
Bor ni i södra Sverige verkar denna typ av intervention vara på väg att implementeras i primärvården och det pågår även ytterligare projekt. Jag skulle gärna testat - men det finns tyvärr inte på den ort där jag bor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

En ärlig ursäkt…

Alltså, det är dags nu. Jag måste krypa till korset och be er alla om ursäkt. Jag har varit till en sådan belastning på grund av min oerhör...