onsdag 8 februari 2012

Mera vardagsrevidering!

Jag ser att ni är flera som hittat min blogg via Vardagsrevidering! Kul!

Hittade en artikel idag, i Läkartidningen om denna typ av intervention. Håll till godo!

"Vardagsrevidering är en intervention som tagits fram för att möta rehabiliteringsbehov hos kvinnor med långvarig sjukskrivning (>2 månader) på grund av stress. Målet är återgång i arbete. Interventionen syftar till att ge klienten redskap att själv analysera och åtgärda problem i sin totala vardagssituation. Grundtanken är att omstrukturering av livsstil och aktivitetsmönster i vardagen kan leda till en mer hälsosam och hanterlig balans mellan vardagens olika sysslor. Vardagsrevidering har utvärderats och jämförts med traditionell handläggning vid Försäkringskassan (42 + 42 deltagare). De kvinnor som genomgått vardagsrevidering hade i högre grad än jämförelsegruppen återgått i arbete vid tolv månaders uppföljning och minskat sin sjukskrivningsgrad mer."  
 
Bor ni i södra Sverige verkar denna typ av intervention vara på väg att implementeras i primärvården och det pågår även ytterligare projekt. Jag skulle gärna testat - men det finns tyvärr inte på den ort där jag bor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag flyttar!

Processen har pågått ett tag - men nu flyttar jag bloggen! Välkommen till  https://livetsbilderblog.wordpress.com Den här bloggen komme...