söndag 29 september 2013

Behandling av långvarig smärta 2

Långvarig smärta - behandling och rehabilitering - av Stefan Magnusson (läkare och medicinsk skribent ) och Clas Mannheimer (professor vid Sahlgrenska Akademin och överläkare på Multidisciplinärt smärtcentrum). Studentlitteratur, 2008.

Boken är en sammanställning av den långvariga smärtans olika orsaker och effektiva behandlingsstrategier och baseras framför allt på SBU:s "Metoder för behandling av långvarig smärta". Målet är att nå både för personer som drabbats av långvarig smärta, deras arbetsgivare och handläggare på Försäkringskassan.

Behandling:
Måste arbeta med flera parallellt riktade åtgärder mot smärtan. Fem pelare: ökad kunskap, fysisk aktivitet, sociala aktiviteter, läkemedel, sjukgymnastik.

Fysisk aktivitet:
"Fysisk aktivitet har visat sig kunna öka både prestationsförmågan och muskelstyrkan hos patienter med långvariga smärttillstånd. Av detta skäl är det nödvändigt att hitta vägar till tillräcklig fysisk aktivitet.

Fysisk aktivitet har positiva effekter på associerade symtom som ångest, oro, depression, social isolering, nedsatt livskvalitet och sömnsvårigheter. Förutom detta tycks fysisk aktivitet också kunna påverka själva smärtan i positiv riktning.

Eftersom det krävs individualiserande träningsprogram som behöver ändras och följas upp med jämna mellanrum, bör rehabiliteringen alltid initieras av sjukgymnast. Dynamisk aktivitet som konditionsträning har studerats mer ingående än statisk träning (styrketräning), vanligtvis avseende effekter på smärta. Förutom de mer specifika träningen av olika muskler bör alla få rådet att vara allmänt mer fysiskt aktiva. Personer med långvarig smärta får troligen bäst effekt av dynamisk träning som startar från låg belastning och låg intensitet. Om man startar för intensivt finns det risk för att smärtan ökar och att träningen därför avbryts. Exakt med vilken intensitet och hur länge man ska träna vid varje tillfälle måste individualiseras.

Metoder som är av särskilt intresse utöver fysisk aktivitet är basal kroppskännedomsträning i grupp eller individuellt. Syftet med övningarna är att finna det mest effektiva och harmoniska sättet att röra kroppen och ge frihet och styrka i muskler och leder. Man använder sig också av olika avspänningstekniker."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag flyttar!

Processen har pågått ett tag - men nu flyttar jag bloggen! Välkommen till  https://livetsbilderblog.wordpress.com Den här bloggen komme...