tisdag 1 oktober 2013

Kombinationen smärta och utmattning då?

Jag ville också försöka se vad/om de olika författarna (till böckerna i de tidigare inläggen om "Behandling vid långvarig smärta 1, 2 och 3") skriver om kombinationen smärta och utmattning. Som i tidigare inlägg citerar jag i boken och det är möjligt att jag missat något eftersom min mentala trötthet sätter stopp för att läsa mer noggrant och djupgående.

Kroppens vrede. En bok om smärta har ett helt kapitel som berör depression och ångest i kombination med smärta men inget särskilt kapitel som berör utmattning. I mitt bläddrande har jag faktiskt inte lyckats med att hitta något som rör utmattning. Denna bok har ju några år på nacken - så det är möjligt att utbrändhet-utmattning då tolkades och benämndes som depression. Ett kapitel tar upp sömnstörningar vid smärta (s 225) och eftersom utmattning till stor del bedöms bero på dålig återhämtning framför allt via sömnen (som jag berört i ett tidigare inlägg) så kanske det går att se en koppling där (min egen tolkning):
"Sömnen är nödvändig för att kroppen ska kunna återhämta sig. Långvariga smärtor ger ofta ett stört sömnmönster, som innebär att du inte kommer ner i den djupa sömn du behöver för att må bättre. Långvarigt störd djupsömn leder i sig till kroniska smärtsymtom. Du kan inte sova, därför att du har ont och du får ont därför att du inte kan sova. Det är dubbelt så vanligt med sjukdomar hos dom som har sömnproblem."

Långvarig smärta - behandling och rehabilitering sidan 15
"Att drabbas av smärta är en svår psykisk påfrestning som innebär lidande och den som har ont lever också i ett svårt psykiskt stresstillstånd. Både smärtan i sej och den psykiska påfrestningen leder till trötthet som inte kan vilas bort och störd sömn med frekventa uppvaknanden. Detta leder i sin tur till minskning av den djupa sömnen och därmed också en minskning i insöndringen av tillväxthormon som i förlängningen medför påverkan på alla organsystem. Den som är trött och har ont kan också känna sig både nedstämd och deprimerad. Man vet också att depression kan vara förenad med kroppslig smärta. Bakgrunden till båda tillstånden kan var en brist på signalsubstanserna serotonin och noradrenalin i vissa av hjärnans bansystem.

När en person på grund av smärta påverkas så att han eller hon är tvungen att avstå från det som upplevs som livets glädjeämnen, lämna sitt arbete och andra funktioner, förstärks upplevelsen av att det inte finns någon väg tillbaka. I detta läge förstärks nedstämdhet eller depression av en sorgereaktion över det som förlorats."

Hjärnkoll på värk och smärta sidan 97
"Smärta och stress hänger ihop. Många med långvarig värk beskriver stressymtom som koncentrationssvårigheter, glömska och sänkt livskvalitet. Det finns flera orsaker till den här kopplingen. 

Smärtan pockar på din uppmärksamhet, den är en inkräktare som ställer sig i hörnet och skriker. Det inverkar direkt på din förmåga att prioritera via de system i hjärnan som styr vakenhet och koncentration. Det här är system som arbetar efter principen att vinnaren tar allt. Varje gång det gör ont i kroppen störs tankarna och arbetsminnet fungerar sämre. Det leder i sin tur till irritation och oro för att du inte ska hinna med dina uppgifter i tid vare sig det gäller jobbet, läxan, städningen, eller husrenoveringen. Hjärnan får helt enkelt inte vara ifred."


Ingen av böckerna tar upp på vilket sätt denna stress och utmattning kan komplicera rehabilitering och tillfrisknande för någon med en långvarig smärtproblematik och detta är ett område som jag anser är alarmerande att ta hand om och belysa!

2 kommentarer:

  1. Väldigt intressant att se böckernas olika perspektiv. När jag har återbesök på Smärtrehab så ska jag nog fråga om vad deras angreppssätt är och hur de tänker sig att smärta, stress och utmattning samverkar. För visst är det väldigt bekymrande att angreppssätt kring samsjukligheten är så dunkla, av mina 5 bedömningssamtal på Smärtrehab var det ingen som kunde svara på hur de rent konkret går till väga för att möte den väldigt komplexa problembilden.

    SvaraRadera
    Svar
    1. Ja, det är bekymrande att allt är så uppdelat - att man liksom bara kan se en "sjukdom" i taget med sina specialistglasögon - och att det är så luddigt. Det borde inte vara så svårt att i vilket fall som helst vara tydlig med det som är otydligt...typ...

      Radera

Jag flyttar!

Processen har pågått ett tag - men nu flyttar jag bloggen! Välkommen till  https://livetsbilderblog.wordpress.com Den här bloggen komme...