måndag 3 februari 2014

Här finns Vardagsrevidering

Jag har tidigare berättat om Vardagsrevidering - läs mer under fliken Utmattning.

Vardagsrehabilitering är en metod utvecklad av leg. arbetsterapeut Lena-Karin Erlandsson. På Vårdalinstitutets hemsida finns en biografi om henne och en sammanställning av aktuella projekt, avslutade projekt och artiklar. 

I en artikel i Läkartidningen beskrivs den teoretiska grunden för Vardagsrevidering:
"Vardagsrevidering bygger på några teoretiska antaganden, av vilka tre kan särskilt betonas. Ett är att vardagens totala aktivitetsmönster, dvs fördelningen av alla aktiviteter som utförs under dygnets timmar, behöver ses över hos en person som drabbats av stressrelaterad ohälsa [1, 2 och opubl data]."..."Denna tanke leder över till det andra antagandet, nämligen att vardagslivets aktiviteter, förutom att de kan vara stressande, krävande och rent av nedbrytande, innehåller förutsättningar för återhämtning [3]."..."Det tredje antagandet är att alla människor behöver få känna att de har en balans mellan olika aktiviteter, vilket kan gälla tex avvägningen mellan vila och arbete och mellan olika slags aktiviteter [4]."
Jag tror på den här metoden, utan att ha varken djup insyn, utbildning eller erfarenhet av den - mycket för att den så tydligt menar att hela vardagen är viktig. Eftersom jag under senaste tiden förstått att många av mina läsare aldrig egentligen fått någon riktad rehabilitering för skn stress har jag känt ett behov av att sammanställa det jag hittat - för att ni själva ska kunna ligga på och efterfråga rehabilitering.

Därför har jag har gjort en sammanställning av platser och personer som i dagsläget (på internet) marknadsför att de använder Vardagsrevidering som metod. Naturligtvis är denna lista ofullständig och representerar inte alla arbetsterapeuter som har gått kursen, men det är i alla fall en början. Om du som läser vet om fler ställen eller personer som använder metoden får ni gärna kommentera eller skicka mail till mig så kompletterar jag listan. Om du inte ser ditt landsting i listan så efterfråga Vardagsrehabilitering som behandling genom att kontakta arbetsterapeuten på din vårdcentral eller där du har din läkarkontakt.


Östergötland

 • Rehabresurs samArbete riktar sig till personer i Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommun, som saknar arbetsgivare eller där det är klarlagt att personen inte kan återgå till nuvarande arbetsgivare. Syftet med deltagande i verksamheten är att identifiera faktorer som påverkar personens återgång till arbete och/eller studier, samt att underlätta den förändring som det innebär att återgå till arbete och/eller studier efter en längre tids frånvaro från arbetsmarknaden. Vi utgår från ett helhetsperspektiv och ser möjligheter utifrån förutsättningar. Vår åsikt är att varje person har resurser och styrkor som ibland inte kommer fram i skuggan av olika problem och svårigheter. Ett mål med verksamheten är att för målgruppen utveckla en gemensam metodik med hög verkningsgrad, samt ta tillvara på nya kunskaper och erfarenheter.

Halland, Västra Götaland och Malmö
 • I Rehabiliteringsrådets slutbetänkande http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/19/74/b3ca17b2.pdf nämns att studier om Vardagsrevidering görs/gjorts i dessa landsting. Rimligtvis borde det finnas arbetsterapeuter med denna utbildning kvar även om studierna är avslutade.

Stockholm
 • A mindful you grundades i Stockholm 2009 som ett alternativ som sticker ut för kvalitet, långsiktighet, meningsfullhet, holism och verkliga lösningar. Önskar Du förebygga eller behandla stressrelaterad ohälsa, som riskerar att leda till, eller redan har lett till sjukdom? Då finns vi här. Vi arbetar med individens dagliga aktiviteter i fokus: grunden för varje människas liv och hälsa. Leg. Arbetsterapeut Louise Shaughnessy
 • Klara vardagen med arbetsterapeut Gunilla Wahlström Wärngård. Jag är specialiserad på stressrelaterad ohälsa, neuropsykiatriska funktionshinder (ADHD, Asperger) och psykisk ohälsa. Klara Vardagens metod har utvecklats genom lång erfarenhet och integrerar mindfulness, kognitiv beteendeterapi, neuropedagogik och arbetsterapi. Även utbildning och handledning.

Malmö
 • Abels Rehab Malmö består huvudsakligen av sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Vår verksamhet är byggd på två grundpelare: bas- och övergripande verksamhet. När det gäller basverksamheten servar vi vårdcentralerna Södervärn (som vi ligger organiserade under), Eden och Lunden med sjukgymnastik och arbetsterapi. Vårdcentralen Sorgenfrimottagningen servar vi med sjukgymnastik. I den övergripande verksamheten tar vi emot patienter oavsett var man är listad. Vid långa väntetider prioriterar vi dock patienter listade i den offentliga primärvården. Du behöver ingen remiss från din läkare för att komma till vår mottagning! Tidbokning sker på telefonnummer 040-623 95 11 eller direkt i vår reception. Använder metoden Vardagsrehab för smärta och stress
 • Susanokliniken Malmö skriver om Susanne Bohs: Ansvarig för kvalitet och metodutveckling inom utredningsverksamheten. Har tidigare arbetat många år med arbetslivsinriktad rehabilitering och utredning av arbetsförmåga. Även arbetat med stöd till chefer i samband med medarbetares arbetsprövning och återgång i arbete. Vidareutbildning inom samtalsmetodik, hälsopromotion, organisation och ledarskap. Utbildad gruppledare i Vardagsrevidering. 

Alvesta
 • Vårdcentralen Alvesta skriver: Vi erbjuder kurs i stresshantering (vardagsrevidering). Kursen pågår under totalt 16 veckor och består av tre faser: gruppträffar, hemuppgifter och praktik på arbetsplatsen. Syftet med vardagsrevidering är att du ska få stöd att påbörja en omstrukturering av aktiviteter och rutiner i vardagen för att återta balans i vardagen och kunna återgå i arbete, eller om du redan arbetar bibehålla arbetsförmågan. I kursen ingår fysisk träning. Kursen leds av arbetsterapeut och sjukgymnast. Kontakta din läkare för eventuellt deltagande. Kursen återkommer kontinuerligt.
 • Tidningsartikel 
 • Radioinslag

Umeå
 • Psykiatrin - arbetsterapienheten skriver: Verksamheten vänder sig till personer med pågående kontakt vid Psykiatriska kliniken NUS. Arbetsterapi handlar om att individen ska kunna utföra de vardagsaktiviteter denne vill, behöver och förväntas inom personlig vård, boende, fritid och arbete/studier/sysselsättning. Utgångspunkten för arbetsterapi är att öka individens delaktighet i valda livsområden med hänsyn till funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Vardagsrevidering;  Arbetsrehabiliteringsprogram med fokus på att hantera vardagen som helhet. Nystart våren 2013.

Gotland
 • I en aktuell jobbannons beskrivs Rehabenheten Korpen: Rehabenheten Korpen består av arbetsterapeuter, sjukgymnaster och rehabassistenter som arbetar med inriktning mot olika diagnosgrupper och team. Verksamheten erbjuder aktivitetsgrupper, grupper med pedagogiskt innehåll, vardagskunskap samt vardagsrevidering. 

Falun 
 • Primärvårdsrehab skriver: Arbetsterapeuterna på Primärvårdsrehab erbjuder bedömning, stöd och åtgärder inom olika problemområden, Vardagsrevidering beskrivs som en av åtgärderna.

2 kommentarer:

 1. Hej! Blev så jätteglad över att du uppmärksammat Vardagsrevidering! Vi tror stenhårt på det och jobbar för fullt med att få metoden känd. Vår erfarenhet är att det fungerar kanonbra!!! Även som förebyggande är den suverän.
  "Vi" är Louise Shaughnessy (www.amindfulyou.se) och jag Gunilla Wahlström Wärngård (www.klaravardagen,se) som jobbar med detta i Stockholm. Vår gemensamma portal är Medveten Vardag. På Facebook finns Medveten Vardag redan och snart kommer hemsidan, men man kan redan nu nå oss via kontakt@medvetenvardag,se. Ha det gott! // Gunilla

  SvaraRadera
  Svar
  1. Och jag blev glad att se att ni jobbar med vardagsrevidering. Jag är sjukskriven men leg. arbetsterapeut och det jag läst om vardagsrevidering låter väldigt intressant - därför väljer jag att sprida informationen till fler då jag tror att vår kompetens behövs i stressvården idag. Om du vill - eller om du vet någon av era deltagare som kan vara intresserad - så får du gärna gästblogga om Vardagsrevidering och resultatet ni ser. Det vore väldigt intressant tycker jag!

   Mvh Malin

   Radera

Jag flyttar!

Processen har pågått ett tag - men nu flyttar jag bloggen! Välkommen till  https://livetsbilderblog.wordpress.com Den här bloggen komme...