söndag 2 mars 2014

Vilka cirklar räknas?

Insåg först då jag publicerat förra inlägget att jag faktiskt analyserat mitt aktivitetsutförande - då och nu - utifrån arbetsterapiteori. Man menar att det finns många faktorer att ta hänsyn till då en aktivitet ska genomföras. Dels har vi själva aktiviteten som personen ska delta i eller utföra, men även miljön där aktiviteten utförs är viktig för genomförandet liksom hur personen som genomför aktiviteten mår vid just det tillfället.

I mitt fall analyserade jag två olika aktiviteter som innehöll olika moment, de utfördes till största delen i olika miljöer med olika förväntningar och stöd från andra - men mitt mående var i princip detsamma. 
När en analys görs på detta sätt blir det väldigt tydligt att aktivitetsutförandet kan bli bättre - trots att måendet och symtomen är detsamma - om aktivitet och miljö anpassas efter personens förutsättningar. Rätt anpassning eller hjälpmedel kan öka en persons delaktighet och självständighet utan att själva "skadan" läker.

Tyvärr ligger fokus i vården på att mina symtom ska minska - inte på att minska konsekvenserna av mina symtom. Det vill säga - det är endast den blåa cirkeln som existerar. Jag tror att perspektivet behöver utökas med den röda och den gröna cirkeln. Planering och utvärdering av exempelvis en arbetsträning blir väldigt ensidig om endast en av cirklarna analyseras och risken är då att den verkliga orsaken till "ett misslyckande" missas - eller att möjligheter att lyckas förbigås.

Ett exempel är då jag arbetstränade på arkivet och jag inte kunde få en stol som var anpassad för mig (jag utförde datorarbete sittande på en vanlig karmstol). Det viftades bort som en onödig pryl eftersom jag skulle arbeta så lite tid, och jag inser nu att det var för att man ensidigt stirrade på den blå cirkeln och de andra två räknades som helt oviktiga för aktivitetsutförandet.

Hur upplever du att vården ser på din rehabilitering? Stirrar man sig blind på den blåa cirkeln som ensamt påverkande av aktivitetsutförande - eller kan man se de andra också?

Här är förövrigt en intressant artikel om miljöns påverkan på koncentrationsförmågan. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag flyttar!

Processen har pågått ett tag - men nu flyttar jag bloggen! Välkommen till  https://livetsbilderblog.wordpress.com Den här bloggen komme...