tisdag 20 maj 2014

Ord är mer än bara bokstäver

Idag vandrar mina tankar återigen kring hur viktigt det är med gemensamma definitioner och begrepp - i vardagskommunikation i familjen, mellan kollegor på arbetet och inte minst inom vården både enheter och kollegor emellan samt mellan personal och patienter.

Det är viktigt för det som är medvetet gemensamt uttalat kommer att bilda en grund för det man gör. Vet personalen vad enheten de jobbar på står på för grund och ledningen betonar vikten av att arbeta gemensamt för att upprätthålla denna är chansen större att missförstånd och bristande kommunikation kring grundantagandena minskas.

Jag tänker på hur begrepp som handikapp, funktionsnedsättning, funktionshinder, sjukdom, hälsa, aktivitetsbegränsning, arbetsförmåga mm används - men också patient, klient, brukare osv. Det behöver inte vara så omständligt och svårt men det krävs att någon aktivt tar tag i och arbetar med frågorna: Vilka begrepp använder vi? Varför? Hur använder vi dem? Tänker vi samma sak då vi använder begreppen? Vad vill vi säga med att använda olika begrepp? och så vidare. Sedan någon form av dokument som beskriver vad man kommit fram till.

Till sist vill jag dela med mig av Världshälsoorganisationens (WOH) definition av begreppet disabilitites. Den speglar mycket av mina tankar kring dessa begrepp och skulle kunna tjäna som grund för många verksamheter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag flyttar!

Processen har pågått ett tag - men nu flyttar jag bloggen! Välkommen till  https://livetsbilderblog.wordpress.com Den här bloggen komme...