torsdag 4 februari 2016

Om att kalla saker vid dess rätta namn

Jag har förstått att en del av er stött på föreställningen att ni egentligen inte omfattas av rehabilitering utan istället skulle behöva habilitering. En jag pratade med hade fått höra av arbetsförmedlingen att rehabilitering är det bara om möjligheten till arbetsåtergång finns, i andra fall behövs habilitering.

Detta gör mig så konfunderad.

Jag har ju arbetat med människor som har kroniska, progressiva sjukdomar som MS och Parkinson. Många av dem har dessutom varit över 65 år. Ändå har det hetat att de fått rehabilitering. Jag har arbetat med dem som inte ens kunnat ta sig ur sängen - ändå har det handlat om rehabilitering. Jag tänker också här på Funkisfeministens inlägg, om hur hon inte får tillgång till rehabilitering eftersom hon inte beräknas återfå arbetsförmågan. Att verksamheten är upplagd så att patienter som har störst chans att återfå arbetsförmågan är de som får ta del av rehabiliteringen.

Var har den här föreställningen kommit ifrån? Att rehabilitering enbart ska handla om att återfå arbetsförmåga? Det är ju en extremt snäv tolkning som utelämnar en väldigt stor del av vår befolkning. Som utestänger människor att få hjälp att leva ett så bra liv som möjligt trots funktionsvariationer och sjukdomar. 

Det gör mig bekymrad. Detta är inte det jag lägger i begreppet rehabilitering. Där ryms alla människor - oavsett aktivitetsnivå eller möjligheter att återgå i arbete. Där handlar det om att hitta en fungerande vardag, trots allt. Att kunna återfå det som går men även att hitta nya vägar till ett bra liv. Habilitering är samma sak men till en helt annan målgrupp.

Jag gör som jag brukar göra - googlar och letar efter svar i det andra skrivit. Och hittar Socialstyrelsens termbank. Den innehåller "begrepp som har analyserats enligt terminologilärans metoder och principer och förankrats internt på Socialstyrelsen samt i bred remiss till kommuner, landsting, privata vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. Begreppen rekommenderas för användning inom fackområdet vård och omsorg." Alltså sådant som vården borde förhålla sig till när de använder olika begrepp, och även andra som beskriver och hänvisar till vården.

Det jag läste där - definitionerna på rehabilitering och habilitering - stämde mycket väl med min uppfattning av begreppen. Jag har försökt sammanfatta det hela i en bild:

Bilden består av tre olikfärgade rektanglar: I den blåa står ordet Habilitering, den övriga texten förklarar målgrupp och inriktning. I den gula rektangeln står Rehabilitering, även här förklarar texten målgrupp och inriktning. I den större gröna rektangeln finns en text som berör både Habilitering och Rehabilitering, den innehåller syfte, insatser och omfattning.

Som du kan se på bilden är det som skiljer Habilitering och Rehabilitering åt målgrupp och inriktning. I habilitering är målgruppen de med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning jämfört med rehabilitering där funktionsnedsättningen är förvärvad. I och med de olika målgrupperna är det inte heller svårt att se att i habilitering handlar det om att utveckla och bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga medan rehabilitering handlar om att återvinna eller bibehålla densamma.

Jag tycker att det är viktigt att visa på att syfte, insatser om omfattning av habilitering och rehabilitering - enligt Socialstyrelsen -  är desamma:
"Habilitering och rehabilitering står för tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter. Insatserna ska vara av arbetslivsinriktad, medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social och teknisk art och kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen. Det är fråga om målinriktade insatser som förutsätter att den enskildes möjligheter till inflytande vid planering, genomförande och uppföljning beaktas och säkras. Insatserna fortsätter så länge individens behov kvarstår." 

Ni kanske tycker att jag petar i ord och definitioner. Men faktum är att när vi inte kallar saker vid dess rätta namn - vi krymper meningen med rehabilitering till att handla om arbetsförmåga så hamnar en väldigt stor grupp utanför. Som heller aldrig kommer att få tillgång till habilitering eftersom de faller utanför målgruppen även där.

Människor som hamnar i ett vacuum.

De svårast sjuka, de gamla och de med funktionsnedsättningar som omöjliggör arbete. De som kanske allra mest behöver rehabilitering. De som behöver rehabilitering för att kunna leva det bästa liv de kan - trots att de inte har arbetsförmåga.

Rehabilitering har inte enbart med arbetsförmåga att göra - det är en grov missuppfattning. Grunden är att möta en människa och utifrån personens behov och förutsättningar, återvinna eller bibehålla bästa möjliga funktionsförmåga samt skapa goda villkor för ett självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Tyvärr rimmar väldigt många rehabiliteringsverksamheter illa med den här definitionen av rehabilitering och jag tycker att det går åt ett väldigt oroande håll när rehabilitering av människor med långvarig smärta, utmattningsproblematik eller ME/CFS enbart värderas och rehabiliteras utifrån arbetsförmåga.

Det handlar faktiskt om diskriminering.

Uppdatering 2016-02-05:
Har redigerat bilden och vill göra ett förtydligande. Enligt Socialstyrelsens definitioner av Habilitering och Rehabilitering är det som skiljer begreppen åt enbart målgrupp och inriktning (blå respektive gul rektangel). När det gäller syfte, insatser och omfattning är tolkningen av begreppen habilitering respektive rehabilitering likvärdiga. Att jag i texten fokuserar mer på rehabilitering än habilitering beror på att det är detta jag själv har erfarenhet av - både som yrkesverksam och som patient. 

2 kommentarer:

 1. Jag har fått kommentaren " du står för långt från arbetsmarknaden för att komma i fråga för den här sortens rehabilitering" när jag har kollat upp olika alternativ. Sen har jag bedömt att detta inte skulle föra mig framåt och avstått, men inställningen från sjukvårdsaktörer har både retat och förvånat mig. Som om man var kastad på sophögen liksom. Så bra med klargörande på den här flanken! Nu vet man skillnad på rehabilitering och habilitering. Bra jobbat!
  kram Sofia

  SvaraRadera
  Svar
  1. Grejen är ju att arbetsrehabilitering är ju något som verkligen behövs - när en är redo för det. Men för att kunna bli redo behövs något annat först. Och vissa kommer stanna på första steget och alsrig bli aktuella för arbetsrehabilitering överhuvudtaget. Idag är sallt så enkelspårigt occh många fåt ingen rehab alls. Kram

   Radera

Jag flyttar!

Processen har pågått ett tag - men nu flyttar jag bloggen! Välkommen till  https://livetsbilderblog.wordpress.com Den här bloggen komme...