onsdag 30 mars 2016

Ny rapport visar att Försäkringskassans bedömningar inte är rättssäkra!

Försäkringskassan är en statlig myndighet som arbetar med att bedöma människors rätt till bland annat ersättning från sjukförsäkringen. Jag tror att många med mig tar för givet att en statlig myndighet ska bygga sin verksamhet på lagen som styr förutsättningarna för verksamheten. Men en ny rapport "Arbete och arbetsmarknad i sjukförsäkringen" - genomförd av forskare på uppdrag av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) - visar att så inte är fallet. Granskningen visar att myndighetsnormerna hos Försäkringskassan (riktlinjer, vägledningar och styrdokument) är mer generella och tar mindre hänsyn till individuella förutsättningar, medan principen att individens arbete och arbetsförmåga ska prövas individuellt mot faktiska krav och eller arbetsuppgifter är den juridiska utgångspunkten för sjukförsäkringen. 
"I lagens motiv framgår att sjukdomar påverkar individer på olika sätt och att arbetsuppgifters faktiska innehåll och krav ska ha stor betydelse vid bedömningen av en försäkrads arbetsförmåga. I Försäkringskassans akter vilar bedömningen av arbetsförmåga oftast på generella rekommenderade tider, och mindre på arbetets faktiska krav och arbetsuppgifter säger Ruth Mannelqvist. Vi bedömer att det leder till bristande rättssäkerhet.”
Jag ser ofta texter och diskussioner som bygger på att de problem som finns i Försäkringskassans bedömningar och beslut beror på skillnader i handläggarnas kunskap och att detta ger en dålig likvärdighet i bedömningarna. Den aktuella rapporten menar däremot att just de stödsystem Försäkringskassan har för att motverka ojämlika bedömningar tenderar att ha effekten att den individuella bedömningen hamnar allt för mycket i skymundan. 

Rapporten diskuterar också tillämpningen och tolkningen av olika begrepp, och att det saknas definitioner på arbete och arbetsmarknad i lagen. När definitionerna är oklara blir det istället generella, svävande beskrivningar utan förankring i den sjukskrivnes faktiska arbetssituation och prestationsförmåga som används. Jag tycker att det blir väldigt tydligt att begreppen blir till tomma fraser utan betydelse när de som handskas med dem inte har tillräcklig kunskap att fylla dem med mening. Detta gäller enligt rapporten såväl Försäkringskassan som i förvaltningsrätten samt att de påpekar att även läkarintygen ofta saknar en kontkret beskrivning av personens arbetsuppgifter och vilka prestationskrav som finns i den sjukskrivnes arbete. De menar att:
"Avsaknaden av definitioner, konkretiseringar och motiveringar i tillämpningen leder till en försämrad förutsebarhet och rättssäkerhet."  
Arbetsterapeuter är experter på att bedöma nedsatt aktivitetsförmåga och att förstå vilka krav ett arbete ställer på arbetstagaren. I en arbetsterapeuts kompetens ingår även att analysera aktiviteten i sig själv och i förhållande till arbetstagarens förmåga. Det finns också studier som visar att när arbetsterapeuter är med i bedömning och utformning av sjukintyg håller de en högre kvalitet. Trots arbetsterapeuternas uppenbara kompetens på området har inte de en självklar plats varken inom Försäkringskassan eller i mötet med sjukskrivna på Hälsocentralerna. 

Detta behöver förändras!

Försäkringskassans riktlinjer, vägledningar och styrdokument borde inte få användas så länge de inte följer lagen. Vi behöver hjälpas åt att sprida den här rapporten och kräva att Försäkringskassan förändrar sitt arbetssätt! De behöver öka sin kompetens så att de kan göra rättssäkra bedömningar utifrån individens förutsättningar - både när det gäller begränsningar i arbetsförmågan och hur individens faktiska arbetssituation ser ut. 
________________________________________________________________________________

IFAU är ett forskningsinstitut som lyder under Arbetsmarknadsdepartementet, som ska främja, stödja och genom forskning genomföra uppföljningar och utvärderingar. 

6 kommentarer:

 1. Hej!
  Jag hittade din blogg idag. Intressant läsning eftersom även jag är erfaren arbetsterapeut. Jag blir mycket nyfiken på dig pga din stora förmåga att skriva och dina erfarenheter av speciellt barn i behov. Även jag/vi har en son med särskilda behov. Han är 9 år och har fått nyligen diagnosen ADHD, vilket jag och hans pappa har misstänkt sedan han var liten.
  Ska fortsätta läsa mer av det som du har skrivit. Jag skulle gärna om du går med på det hålla kontakten via mail istället, men jag har förstått att du vill vara anonym helst, eller gör du undantag. Vänligen Annika

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Annika! Kul att du har hittat hit! och att du också är arbetsterapeut! Såg ditt mail och svarar dej mer där!
   <3

   Radera
 2. Ja det som sagt var ju inget nytt! Jag har länge hävdat att FK är en bluff rakt igenom och har inga styrenheter. Ingen som kollar upp FK och styr det utan de får härja fritt, oavsett regering.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag tyckte rapporten var väldigt intressant utifrån att den just granskat styrande lag och hur FK använder den. Mer sådana granskningar behövs.

   Radera
 3. Kan bara hålla med FK är specialister på att lura Inspektionen för socialförsäkringen så de inte hittar lagövergreppen Deras övergrepp är värre än i en maffiastat.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Här finns det möjlighet att själv ge feedback till Inspektionen for socialförsäkringen - om sina egna erfarenheter: http://www.inspsf.se/om_isf/synpunkter_och_klagomal/

   Radera

Jag flyttar!

Processen har pågått ett tag - men nu flyttar jag bloggen! Välkommen till  https://livetsbilderblog.wordpress.com Den här bloggen komme...