torsdag 4 augusti 2016

Kompetens och kapacitet - konsekvenser av att inte skilja begreppen åt


Att inte skilja på kompetens och kapacitet kan få allvarliga följder. Därför får ni stå ut med att jag kommer jag att uppehålla mig vid ämnet ytterligare. I det här inlägget kommer jag att visa exempel på vad det får för konsekvenser om begreppen sammanblandas. Länkar till mina tidigare texter finns längst ner i detta inlägg.

Syntolkning: En bild som visar kompetens och kapacitet i staplar för två olika personer. Bilden förklaras vidare i texten nedan.  

Bilden här ovanför visar kompetens och kapacitet i staplar för två olika personer som ska göra samma typ av aktivitet. Säg till exempel utföra ett visst arbete. För att kunna utföra arbetet finns en förväntad nivå för kompetens och kapacitet, uttalat och outtalat.

Person 1 har hög kapacitet men låg kompetens i förhållande till den förväntade nivån. Hen är alltså underkvalificerad för arbetet trots sin höga kapacitet. Person 2 har däremot låg kapacitet men hög kompetens i förhållande till den förväntade nivån. Hen är istället överkvalificerad för arbetet trots sin låga kapacitet.

När vi ser det så här blir det tydligt att det inte går att hjälpa dessa två personer på samma sätt. För att kunna utföra arbetet behöver person 1 öka sin kompetens, eller så får arbetsgivaren sänka sina krav på kompetens. För att person 2 ska kunna utföra samma arbete behöver hen öka sin kapacitet eller så får arbetsgivaren sänka kraven på kapacitet.

Att sänka kraven på kompetens sänker inte automatiskt kraven på kapaciteten och att sänka kraven på kapacitet sänker inte automatiskt kraven på kompetensen. De är variabler som är helt oberoende av varandra samtidigt som kapaciteten väldigt tydligt påverkar hur mycket en person kan utnyttja sin kompetens.

Den som tror att nivån på kapacitet styr nivån på komptenens och vice versa blir väldigt förvirrad av att träffa en person med hög kompetens som har mycket låg kapacitet. Detta händer enligt min erfarenhet ofta inom vården. Det är som att det ligger inbäddat i patientrollen att kompetensen måste vara sänkt bara för att kapaciteten är det.

Många gånger har jag själv blivit behandlad som att det är viljan - inte kapaciteten - som saknas. Att det är på grund av bristande vilja som jag inte kan använda min kompetens. Som att om jag bara vill tillräckligt starkt så kommer jag att klara av det.

Låt oss återigen använda oss av personerna från första bilden, men tänk dig att vi lägger till vilja som ytterligare en variabel:

Syntolkning: En bild som liksom i bilden ovan visar kompetens och kapacitet, med tillägget vilja, i staplar för två olika personer. Bilden förklaras vidare i texten nedan.  

Båda personerna har en god vilja, men det kan varken kompensera för bristande kompetens eller låg kapacitet. Det spelar ingen roll hur mycket de vill klara av arbetet - ingen av dem gör det ändå. Viljan kan däremot vara en hjälp i arbetet person 1 måste göra för att höja sin kompetens, eller som motivation för att be arbetsplatsen att tillfälligt ha överseende med kompetensbristen. En stark vilja kan också hjälpa person 2 som drivkraft för att hitta vägar runt en låg kapacitet med anpassningar och hjälpmedel.

Men viljan kan varken höja kompetens eller kapacitet i sig själv.

Jag hoppas att den här texten tillsammans med bilderna har gjort det tydligt varför vi behöver skilja på kompetens och kapacitet. Vi behöver komma till en punkt där det är naturligt att skilja dem åt. Först då tror jag att personer med funktionsnedsättningar kommer att behandlas med samma respekt som normen. För sanningen att säga så har jag högre kompetens på vissa områden än många av dem som sköter min vård, men min kapacitet är väldigt låg. Framför allt är min kompetens om att leva med mina funktionsnedsättningar och symtom överlägsen. Ändå behandlas jag många gånger som att jag helt saknar kompetens.

Det är oacceptabelt!

Ett antal citat från människor som har personlig erfarenhet av en sammanblandning av kompetens och kapacitet får avsluta detta inlägg. Läs och tänk samtidigt på bilderna här ovanför:
"Relaterar så mycket till detta,  som högutbildad som vill jobba halvtid med mitt kvalificerade yrke. Och som svar får rynkade pannor och "Det är ju ett ganska krävande arbete. Du kanske kan jobba som spärrvakt eller nåt?" Spärrvakt skulle vara ett oerhört mycket krävande arbete för mig. Jag kanske skulle kunna tillägna mig den kompetensen, men min kapacitet skulle inte öka utan minska. Fk verkar tro att 50% på avancerat jobb motsvarar 100% i "enkelt" jobb. Utan att reflektera över vad som är lätt/svårt för MIG. Jag blev en gång föreslagen att söka jobb i hemtjänsten. När jag själv hade hemtjänst." @Tyckmyckna  
"Jag är mycket kompetent & kunnig, men jag är självlärd & multisjuk. Det finns inget utrymme för mig i vårt samhälle. En ska ha intyg & papper på allt, vara stresstålig & fysiskt stark. Gärna vara intresserad av att sälja & framhäva sig. Det ska tävlas om allting, ingen får förkovra sig eller avvika för mycket. Samt att en ska tåla diskriminerande behandling. Jag ställer inte upp på att trycka in mig själv i den mall som framhävs som optimal. Jag tror på samarbete & inklusivitet. Alla har inte samma kapacitet, det ska inte behövas för att kunna delta i samhället, men politiken idag siktar annorlunda." @IsVittra  
"Jag har väldigt många erfarenheter av det. Ett exempel var under min utbildning när lärare låtsades att min oförmåga att göra vissa saker, som att delta på föreläsningar, sa någonting om min akademiska kompetens. En lärare sa att om jag inte deltog i hennes undervisning skulle jag inte lära mig saker som jag behövde för att klara utbildningen. Trots att jag fick bra betyg på det mesta jag gjorde och sen även på min masteruppsats. Min kompetens var nog högre än de flesta studenters, men min kapacitet att göra vissa saker är minimal. Och jag har förklarat skillnaden många gånger men de lyssnar aldrig." @Anarkoautism   
"Har hela livet haft nedsatt kapacitet o full kompetens. Kan föreläsa men mycket svårt att mingla. Svårt för andra att förstå. I skolan och senare många kontraproduktivt råd om att "lägga på ett kol" "sänka kraven" "inte vara perfektionist"." @NinniKey2 
"Pga mental sjukdom har min kapacitet sjunkit betydligt och har känt mig ledsen och inkompetent. T.ex. att jag inte längre klarar av att göra det jag varit bra på och börjar tro att jag aldrig varit bra på något någonsin." @JMSaarenpaa

Vill du dela med dig av dina tankar om kompetens och kapacitet? Eller dina egna upplevelser av konsekvenserna av en sammanblandning av dessa begrepp? Skriv ett eget inlägg på din blogg, kommentera nedan eller skicka ett mail till livetsbilder(snabela)gmail.com.

___________________________________________________________________________
Mina tidigare inlägg i ämnet:

Fler som skriver om kompetens och kapacitet:

Funkisfeministen:

Livets skiftningar:

Sanne skriver:

Midgårdsdrottningen:

2 kommentarer:

Jag flyttar!

Processen har pågått ett tag - men nu flyttar jag bloggen! Välkommen till  https://livetsbilderblog.wordpress.com Den här bloggen komme...