måndag 1 augusti 2016

Kompetens vs kapacitet - en analys av arbetsförmåga

På tal om det här med kompetens och kapacitet

Jag började tänka på det här med arbetsförmåga och frasen "vanligt förekommande arbete på arbetsmarknaden". Och på frågorna min handläggare ställer till min läkare angående om jag kommer kunna jobba som arbetsterapeut. Som om det gick att svara ja eller nej. Och på hur det oftast bara är kompetens som undersöks och tas hänsyn till - när det många gånger är kapaciteten som brister.

Lek med tanken om vi skulle börja tala mer om kompetens och kapacitet - och verkligen på djupet börja analysera vilka konsekvenser det kan få att inte skilja dem åt. Och vilka fördelar det skulle ge att faktiskt göra distinktionen mellan dem. Jag tänkte börja, med en djupdykning kring varför min läkare inte bara kan svara ja eller nej gällande mitt eget yrke - leg. arbetsterapeut:

Arbetsterapeut är ett legitimationsyrke vilket innebär att du måste ha en specifik utbildning och vara godkänd av socialstyrelsen för att få arbeta. Som arbetsterapeut kan du arbeta med allt från små barn till döende äldre. Du kan arbeta såväl i människors hem, på sjukhus, sjukhem, i skolan, på arbetsplatser mm. Ansvarsområdet innefattar aktivitetsbegränsningar i vardagen vilka kan uppkomma på grund av en mängd olika anledningar och funktionsnedsättningar.

Arbetet är många gånger både psykiskt och fysiskt tungt och bygger på att du har en god problemlösningsförmåga och att du är tekniskt kunnig. Det är ett väldigt socialt arbete där du under en dag har kontakt med en mängd människor - både patient, anhöriga och personal. Du arbetar handledande och motiverande gentemot personer i flera olika typer av roller vilket kräver att du har god förmåga att kommunicera. Eftersom behoven du möter är väldigt individuella behöver du ha en bred kunskap om arbetsterapeutiska åtgärder och olika funktionsnedsättningars konsekvenser i vardagen. Du behöver också ha kunskap och erfarenhet av att möta människor i kris. I arbetet använder du dig både av din fantasi och din empati - du behöver kunna lyssna, ta in och förstå komplexa situationer.

Arbetet bygger i stort på att du följer ditt ärende och gör alla delar som ingår i kedjan - om du i din kartläggning kommer fram till att en person behöver ett hjälpmedel är du ansvarig för att beställa, ta emot, prova ut, följa upp och dokumentera. Det är ett väldigt varierande arbete och det krävs att du kan planera, strukturera och prioritera.

Ja, jag skulle kunna fortsätta länge till - men sammanfattningsvis kan jag väl säga att det är ett arbete som kräver både hög kompetens och kapacitet - oavsett inriktning och arbetsplats. Men just på grund av att det spänner över så många olika typer av arbetsplatser, människomöten och arbetsområden kan förväntningarna på både kompetens och kapacitet variera kraftigt.

För det första:
Grundutbildningen är bred - en bra bas att stå på - men specialiseringen gör du genom de kunskaper du hämtar under vägen, genom arbetslivserfarenhet och vidareutbildning. Det betyder att två arbetsterapeuter med samma utbildning på papperet kan ha väldigt olika kompetens i praktiken. Jag kan söka vilket arbetsterapeutjobb som helst men jag har inte kompetens för att klara av alla arbeten.

För det andra:
Olika arbetsplatser kräver och förväntar sig olika saker av arbetsterapeuten. Jag har arbetat på många olika ställen. Alla har haft sina förväntningar på vad jag ska göra inom mitt ansvarsområde. I grunden är arbetet likadant men i praktiken kan det skilja sig åt som natt och dag. Kompetensen kan vara den samma men den förväntade kapaciteten kan skilja sig enormt mellan två tillsynes likadana arbeten. Även förväntningar på kompetens kan skilja sig åt. Dessutom kan bestämmelser och riktlinjer som arbetsterapeuterna måste ta hänsyn till i sitt arbete variera mellan olika landsting. De kan även skilja sig åt mellan olika arbetsgivare i samma landsting.

På bilden nedan har jag delat upp faktorer i ett arbete som leg. arbetsterapeut som berör kompetens respektive kapacitet: 

Syntolkning: En bild som förklaras i texten nedanför.

Följande faktorer i arbetet som leg. arbetsterapeut kan härröras till kompetens:
- Kunskap och erfarenhet av samtal och bemötande
- Kunskap i arbetsterapi
- Praktisk yrkeslivserfarenhet
- Värderingar
- Empati
- Fantasi
- Kunskap om arbetsplatsens riktlinjer och system
- Reflekterad livserfarenhet
- Relevant teknisk kunskap
- Problemlösningsförmåga
- Körkort

Följande faktorer i arbetet som leg. arbetsterapeut kan härröras till kapacitet;
- Arbetstid
- Arbetstakt
- Arbetsmängd
- Krav på psykisk, fysisk och kognitiv kapacitet
- Krav på social integration
- Stressmoment
- Förväntat resultat
- Förväntad prestation


När det gäller nedsatt arbetsförmåga så är det viktigt att komma ihåg att en funktionsnedsättning både kan påverka kompetens och kapacitet - tillsammans eller var för sig. Personer med samma typ av funktionsnedsättning kan skilja sig åt både i kompetens och kapacitet. De kan ha olika bakgrund, erfarenheter, talanger, egenskaper och de kan leva i olika miljöer och utföra aktiviteter på olika kravnivå.

Vi får heller inte glömma att en persons aktivitetsutförande inte bara påverkas av de mänskliga faktorerna (kompetens och kapacitet) utav även av hur miljön och aktiviteten som ska utföras är utformad. Genom att omforma miljö och aktivitet kan vi öka förutsättningarna för att en person ska kunna utnyttja sin kompetens och kapacitet på ett bättre sätt.

Slutsats: 

För att bedöma om person kan klara av att arbeta som legitimerad arbetsterapeut behöver vi inte bara bedöma personens kompetens och kapacitet - utan vi måste också jämföra detta med vad som krävs kompetensmässigt och kapacitetsmässigt på en specifik arbetsplats. Och vi behöver förstå att att allmänna hypotetiska antaganden absolut inte behöver säga någonting om sanningen.

______________________________________________________________________________
Det här är min tolkning och uppfattning om mitt eget yrke baserat på utbildning och yrkeserfarenhet - samt mina reflektioner utifrån min nuvarande situation. Jag hävdar inte med detta att jag sitter på någon absolut sanning. Det enda jag vill är att försöka visa att det krävs en djup analys för att bedöma arbetsförmåga och det behöver göras i relation till ett specifikt arbete/arbetsplats. Jag tror att detta sätt att analysera ett yrke är överförbart på många fler, och att det vore lämpligare att prata om vad som krävs i ett arbete gällande kompetens och kapacitet än att dela upp arbeten i avancerade och enkla.

2 kommentarer:

 1. Hej! Du skrivet så intressant. Jag är själv arbetsterapeut och just nu sjukskriven. Hälsningar Carola

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej! och välkommen till min blogg!

   Tack - det är alltid extra roligt att höra att en "kollega" läser och uppskattar det jag skriver. <3 tack för att du ger dej till känna. Tråkigt att höra att du själv är sjukskriven. Kommer snart svara på ditt meddelande också! Ska beta av högen med kommentarer först bara! <3

   Radera

Jag flyttar!

Processen har pågått ett tag - men nu flyttar jag bloggen! Välkommen till  https://livetsbilderblog.wordpress.com Den här bloggen komme...