lördag 7 januari 2017

Orden anger ditt perspektiv

Hur du väljer att betrakta världen, och hur du väljer att beskriva den med dina ord påverkar hur du tänker om den. Visst skulle man också kunna säga motsatsen - att vilka ord du väljer speglar hur du tänker - men idag vill jag fokusera på hur formuleringar och ordval ger makt, något som har kommit att bli ett återkommande tema i denna blogg.

Syntolkning: En bild på drottningen och en tyngd märkt med 1000kg. På bilden finns två pratbubblor som
kommer från personer utanför bild. I den ena står: Hon är för svag för att lyfta den! I den andra står:
Det där är orimligt tungt!

Om någon inte kan lyfta en tyngd, väljer du då att säga: Hon är för svag? Eller: Den är för tung?

Sanningen är ju att om jag misslyckas att lyfta något så kan orsaken till det finnas både hos mig och tyngden. Jag kan vara för svag för att lyfta den, men det kan lika gärna handla om att tyngden är för tung. Och den kan vara det för de flesta människor, inte bara för mig.

Det är viktigt att fundera över var vi lägger orsak eller skuld - för det kommer påverka vilka lösningar vi väljer. Och därför måste vi ställa oss några viktiga frågor:

För det första: Är det ens rimligt att jag ska kunna lyfta den där tyngden? Ja, vi måste faktiskt börja med att ställa oss frågan om det rimligt att någon skulle det? Om svaret är nej måste vi göra något åt själva tyngden, för att sätta mig på styrketräning kommer inte att hjälpa alls. Det skulle inte hjälpa någon.

För det andra: Om vi kommer fram till att det är rimligt att någon i min ålder och storlek ska kunna klara av att lyfta tyngden, måste vi ställa oss frågan om hur sannolikt är det att just jag kan klara det? Hur ser mina förutsättningar ut? Är min förmåga att lyfta nedsatt på något sätt? Är det i så fall något som går att träna upp? Finns det något hjälpmedel att använda eller måste tyngden anpassas? Minskas eller delas upp? Eller kanske är problemet komplext så det behövs en kombination av lösningar?

Vilket perspektiv väljer du?

Vad är problemet? Personen eller situationen? Kan du se att problemet kan bero saker utanför individen eller lastar du individen för allt?

Blir det kaos på grund av att för många personer söker vård eller på grund av att vården är underdimensionerad? Har lärarna en ohållbar arbetsmiljö på grund av att för många barn har behov av särskilt stöd eller beror det på att skolan inte tilldelats tillräckligt med resurser för att möta behoven som finns? Är problemet att människor med funktionsnedsättningar kräver att samhället ska vara tillgängligt för dem eller är det i själva verket att samhället är otillgängligt och ojämlikt som är det underliggande problemet? Att det finns krav på att fungera på ett visst sätt?

Hur du väljer att tala om det här kommer inte bara påverka din egen syn på vem som är orsak eller bär skuld och vad som måste göras åt det - utan också andra som hör dig tala om det.

I ett annat inlägg om ord och makt skrev jag:
"Att prata om att belastningen blir för hög för mig - som anledning till att jag uteblir - tror jag bättre beskriver att min möjlighet att vara delaktig är beroende av fler saker än min egen ork. Att det handlar om den kapacitet jag har att tillgå i förhållande till den belastning som erbjuds mig. Jag hoppas också att det gör att människor börjar fundera på sin egen roll i min delaktighet. Om de själva kan bidra till att minska belastningen. Att de börjar fundera över vad olika situationer, miljöer och sammansättning av personer egentligen kräver av den som deltar. Och hur begränsad min kapacitet i själva verket är."

Vårt samhälle skuldbelägger hela tiden människor som inte fungerar som normen. Därför är det extra viktigt att fundera över om vi medvetet eller omedvetet underhåller skuldbeläggandet genom hur vi använder våra ord - och om vi kan välja att använda dem annorlunda. Om vi på det sättet kan ändra vårt eget och kanske till och med andras förhållningssätt.

Är det möjligt att vi kan öka människors aktivitet och delaktighet genom att förändra förutsättningarna för individen utan att nödvändigtvis ändra på individen?

______________________________________________________________________________
Läs även Funkisfeministens inlägg på samma tema: Skyll inte skolans problem på funktionsnedsatta elever

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag flyttar!

Processen har pågått ett tag - men nu flyttar jag bloggen! Välkommen till  https://livetsbilderblog.wordpress.com Den här bloggen komme...