onsdag 17 maj 2017

Tusen frågor, spretande svar

Jaha. Då är jag här nu då med det där förhatliga, obegripliga, osannolika och totalt orealistiska beslutet i min hand och begriper inte för mitt liv hur jag ska reda ut detta. Så här lyder Försäkringskassans beslut:

"Försäkringskassan anser inte längre att det medicinska underlaget styrker att din arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdom i förhållande till ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden som inte innebär att du utsätts för höga krav på kognitiva förmågor, stresstålighet, simultan och koncentrationsförmåga. 
Det beror på att det inte i underlaget framkommer några objektiva observerbara fynd som beskriver nedsättningar och begränsningar. Det framkommer endast subjektiva upplevelser och beskrivningar. 
Eftersom du inte får sjukpenning  måste du skydda din sjukdomspenninggrundade inkomst för att kunna få exempelvis sjukpenning igen någon annan gång. Det gör du genom att börja arbeta minst i samma omfattning som tidigare eller anmäla dig och vara aktivt arbetssökande på Arbetsförmedlingen minst i samma omfattning som du tidigare arbetade första vardagen efter du tagit emot Försäkringskassans beslut."


Jag uppmanas alltså att skydda min sjukdomsgrundande inkomst (SGI) genom att arbeta 100% alternativt söka arbete på 100%. I övrigt finns ingen information om hur jag ska agera när det gäller exempelvis anställning och inkomst. Detta och det faktum att jag är för sjuk för att ens "fejka frisk", ger inte bara upphov till en massa känslor utan också en mängd obesvarade frågor.


Syntolkning: Du ser drottningen uppifrån taket när hon ligger i sin säng. Hon ser besvärad ut och håller händerna om huvudet. Runt sängen finns en enorm mängd med tankebubblor med frågor. Ny ansökan om sjukpenning när? Vad är ett giltigt sjukintyg för arbetsgivaren? Vad innebär en omprövning? Vad händer med mitt jobb? Vad händer med glappet? Måste jag ta tjänstledigt nu? Kan jag få A-kassa trots lång sjukskrivning? Kan jag få A-kassa om jag inte kan söka jobb? Vad händer om AF säger att jag är för sjuk för att söka jobb? När blir överlämningsmötet? Får jag sjuklön från jobbet? Kommer jag bli uppsagd? Vad måste jag be min läkare göra nu? Vad innebär en rättsprocess mot FK? Hur ska vi klara oss på en inkomst?Efter att min man agerat "förtrupp" på Arbetsförmedlingen (dvs åkt dit utan mig med fullmakt och läkarintyg för att kolla vad som gäller för att jag skulle slippa försämring av ett icke-möte) konstaterade de ganska snabbt att jag är för sjuk för att söka arbete. Samtidigt menade de att jag trots detta kan säkra min SGI genom att vara inskriven på hos dom (vilket jag nu är). Det skulle dock försämra min SGI på sikt. Min handläggare på Försäkringskassan framhärdade dock vid ytterligare fråga att det enbart var inskriven som fullt arbetsför som räknas.


När vi för oss själva sammanfattat alla frågor började jakten på svar. Den har inte varit enkel. Det har krävts ett massivt detektivarbete av min man genom upprepade kontakter med Försäkringskassan, arbetsgivare, Arbetsförmedlingen och min A-kassa. Jag delar med mig av våra frågor och de svar vi fått, och hoppas att någon mer kan ha nytta av det:


Kan jag ha en anställning och samtidigt vara arbetssökande med a-kassa? Måste jag ta tjänstledigt från mitt arbete? Bli uppsagd?

Svar från arbetsgivare: Skriv in dig på arbetsförmedlingen, behöver ej göra något mot      
jobbet.
Svar från A-kassan: Om du på grund av hälsoskäl inte kan arbeta varken på ditt nuvarande arbete eller på annat arbete hos din arbetsgivare men inte längre har rätt till sjukpenning eftersom Försäkringskassan bedömt att du har arbetsförmåga i förhållande till arbetsmarknaden i övrigt kan du vara tjänstledig och få a-kassa. Det ska då framgå av Försäkringskassans beslut att du inte kan återgå till din tidigare anställning men att det inte finns några hinder för dig att arbeta någon annanstans. Om du blivit uppsagd kan du ansöka om ersättning precis som "vanligt".

Om jag är inskriven som arbetssökande kan jag då få a-kassa trots 6 års sjukskrivning?

Svar från A-kassan: Vi kan hoppa över som mest fem år och räkna på det sjätte året bakåt i tiden. Så om du varit sjukskriven i mer än fem år är det inte säkert att det är möjligt att få ersättning.

Kan jag vara inskriven som sjuk på arbetsförmedlingen och ändå få A-kassa?

Svar från A-kassan: Nej

Kan jag skydda min SGI om arbetsförmedlingen skriver in mig som sjuk?

Svar från Försäkringskassan: Om Arbetsförmedlingen inte skriver in dig som arbetssökande så måste man för att skydda sin SGI återgå i arbete eller sjukanmäla sig på nytt och skicka in en ny ansökan för fortsatt sjukskrivning och ansökan från den dagen som man skulle skrivit in sig på Arbetsförmedlingen.


Det är uppenbart att de olika delarna av trygghetssystemet saknar både samsyn och samordning.

Även om Försäkringskassan verkar anse att just de är överordnade de andra när det gäller bedömning av arbetsförmåga, så verkar de andra inte rätta sig efter denna ordning. Så finns det någon ordning? Alla ser utifrån sitt eget perspektiv och förhåller sig enbart till sin egen del, de har ju inte ens samma regelverk att förhålla sig till. Ingen bryr sig om hur helheten ser ut för mig och vad som blir konsekvenserna av deras beslut angående min situation. Trots allt verkar ändå alla tycka att de gör sitt jobb.

Eftersom ingen av parterna tar på sig att informera om annat än det vi specifikt frågar efter, så vet vi inte med säkerhet om det vi fått fram stämmer. Vi kan ju ha glömt att ställa någon viktig fråga om något vi inte vet något om. 


Utifrån svaren vi fått på våra frågor har vi fått lägga vårt eget pussel, och detta är vår slutsats:

Eftersom Försäkringskassan i sitt avslag inte angett att jag är för sjuk för att arbeta i mitt vanliga arbete eller hos min arbetsgivare kan jag inte vara tjänstledig för att söka arbete och få A-kassa. För att få A-kassa skulle jag alltså behöva bli uppsagd. Men även om jag var arbetslös och sökte arbeten enligt anvisning skulle jag troligtvis ändå inte kunna få någon A-kassa eftersom jag har varit sjuk under för lång tid. Så om jag ska säkra min SGI genom att söka arbeten på heltid så innebär det alltså att jag inte har någon inkomst. Om jag blir inskriven som sjuk på Arbetsförmedlingen skyddas inte mitt SGI och jag kan inte heller få A-kassa. Det enda sättet för mig att ha en chans att skydda min SGI och få en inkomst är att på nytt anmäla mig som sjuk från och med första vardagen efter jag fått beslutet om avslag på sjukpenning från Försäkringskassan och hoppas på att de bedömer mitt fall annorlunda denna gång. Samtidigt måste jag begära omprövning på det nuvarande beslutet. (Obs! Viktig uppdatering i nästa inlägg som till viss del omkullkastar denna slutsats.)

Hur kan det få vara så här? Så många frågor och så svårt att få några svar. Som att det inte räckte med att vara sjuk och få hela sin existens ifrågasatt.

Det spelar liksom ingen roll hur mycket vi än försöker att få pusslet att gå ihop. För det är inte möjligt eftersom ingen brytt sig om att se till att bitarna ska kunna passa ihop. Hur bra än alla gör sitt jobb så kommer jag ramla mellan stolarna. Hårt. 

Enda chansen är om alla plötsligt bestämmer sig för att komma överens på det kommande överlämningsmötet. 

* * * En viktig uppdatering efter samtal med jurist finns att läsa i mitt nästa inlägg * * *


Syntolkning: Två klippor med en djup ravin emellan. Ena klippan är namngiven Försäkringskassan och den andra Arbetsförmedlingen. Från Arbetsförmedlingens håll säger en röst "Du är sjuk". Från Försäkringskassans håll ropas det "Du är frisk!". Mitt över avgrunden balanserar drottningen i spagat. Hur länge klarar hon sig?


8 kommentarer:

 1. Det är det här som gör att man inte får någon chans till återhämtning och blir sämre.
  Finns det någon som över huvud taget skyddar de sjuka i samhället?
  Lider med dig och är livrädd att hamna i samma situation.
  STYRKEKRAM

  SvaraRadera
 2. Kommentaren hamnade på fel post, den föregående. På systemfel ger inga klick.. se den kommentaren där.

  SvaraRadera
 3. Hela systemet är sjukt, som sjuk har man inga rättigheter eller skyddsnät.

  SvaraRadera
 4. Mycket bra skrivet, med alla dessa frågor som verkligen virvlar omkring och för varje svar man får så tillkommer det frågor. Tills slut befinner man sig i en tornado av frågor, funderingar och förtvivlan. Det märks tydligt att vi lever i ett samhälle utan genomtänkt helhet, där ord och löften från politiker mfl blir floskler som inte har någon i förankring i det vi drabbade verkligen råkar ut för. Ett systemfel höljt i mediadimmor.

  SvaraRadera
  Svar
  1. <3 Precis... den där tornadon är hemsk...

   Radera

Jag flyttar!

Processen har pågått ett tag - men nu flyttar jag bloggen! Välkommen till  https://livetsbilderblog.wordpress.com Den här bloggen komme...