söndag 9 juli 2017

Om stödsystemens orimliga krav

Jag har skrivit om den förut - den systemrelaterade sekundära stressen som sjuka människor utsätts för. Som gör oss sjukare. Förlänger sjukskrivningar och krymper arbetsförmåga samt gravt sätter ner vår livskvalitet.

Pressen på att som sjuk hantera en extrem samordningsbörda är enorm. Ingen verkar inse hur orimliga krav de själva har, inte ens vården!

Att människor kan bli sjuka av stress är nog få som betvivlar idag. Men att redan sjuka (oavsett orsak) blir ännu sjukare av stress verkar väldigt svårt att förstå. 

Varför?

Människor blir sjuka när krav och resurser inte går ihop. När du är sjuk är din kapacitet sänkt - dina resurser har minskat - och då måste också kraven sänkas.

Även om grundorsaken till sjukskrivning inte är stressutlöst kan stress på grund av de ofungerande trygghetssystemen försämra måendet. Att någon är känslig för stress betyder inte automatiskt att de är dåliga på att hantera stress - det är helt olika saker.

Långt många fler än de med stressrelaterad ohälsa är känsliga för stress och påverkas negativt av stresspåslag. Det finns också de där sjukdomen i sig själv skapar en stressreaktion i kroppen oavsett yttre omständigheter.

Med allt detta i åtanke: HUR kan det någonsin vara okej att ofungerande trygghetssystem försätter människor i extrema situationer?

HUR kan det vara okej att sjuka ensamt förväntas samordna sin process. Vara den enda som har överblick hur de olika delarna påverkar helheten? HUR kan det vara okej att sjuka kan ramla mellan ALLA stolar trots att ALLA gjort det jobb som förväntas av dom?

Sjuka utsätts idag för stress av den grad som hade kunnat göra en helt frisk människa sjuk. 

ÄR DET VERKLIGEN OKEJ? Nej, verkligen INTE!

Och detta gäller inte bara stress i relation till Försäkringskassan utan också vård som inte anpassas efter individen, arbetsgivare som säger upp sjukskrivna, svårt sjuka som nekas hemtjänst, eller stöd i hemmet som inte utformas individuellt. Det handlar också om den orimliga samordningsbördan som hänger ihop med att de olika instanserna har olika regelverk och struktur - och helt enkelt inte är skyldiga att förhålla sig till något annat än sin egen bubbla.

Kort sagt handlar det om att krav och resurser inte går ihop!

Hetsjakten på sänkta sjuktal, utmålandet av sjuka och funkisar som lata manipulerande fuskare samt brist på kunskap och resurser är orsaken till att det blir så här.

Allt resulterar i en omänsklig situation som ökar ohälsan- både hos de som arbetar med de sjuka och de sjuka själva!

_____________________________________________________________________________
På Twitter finns två viktiga hashtags på detta tema. Patienter twittrar under #fkstress och läkare under #FK_hetsjakt

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag flyttar!

Processen har pågått ett tag - men nu flyttar jag bloggen! Välkommen till  https://livetsbilderblog.wordpress.com Den här bloggen komme...