onsdag 6 september 2017

Exkluderad av en stark samtalsnorm

Jag tänkte skriva lite om varför den starka muntliga kommunikationsnormen gör vård och myndighetskontakter otillgängliga för mig.

För det finns en väldigt stark norm om att muntliga samtal utgör den bästa kommunikationsformen, även om den ofta är outtalad och omedveten. Och ja, jag är medveten om att vissa ärenden kräver ett fysiskt möte. Men - kräver ett fysiskt möte alltid muntlig kommunikation?

I alla mina kontakter gällande vård och sjukskrivning (inkluderar även kontakter pga avslag på sjukpenning här, såsom Arbetsförmedlingen) krävs samtal.

Med handläggare på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har jag delvis kunnat kommunicera via mejl. Men det har i huvudsak gällt planering av just samtal. Med min vård har jag delvis kunnat kommunicera via Mina Vårdkontakter (ibland inte ens det) men enbart när det gäller planering av...samtal. Ingen har kunnat erbjuda mig alternativ till muntliga samtal eller fysiska besök. Det har tagits för givet att det är så verksamhet bedrivs. Så för att sammanfatta har digital kommunikation ibland fungerat ibland när det gäller planering av samtal men i övrigt inte använts alls.

Men varför har jag behov att gå utanför gängse norm? Varför kan jag inte bara anpassa mig efter hur verksamheten är upplagd?

Jag är extremt känslig för belastning i alla former. Har mycket bristande återhämtningsförmåga och min energinivå är väldigt låg. Alla vardagsaktiviteter ger stegrade symtom och det gäller även det mest basala - som uppresning från liggande, hygien och påklädning. Jag är sängliggande största delen av dygnet och ofta behöver jag ligga ensam och mörkt på grund av svår intryckskänslighet.

Att samtala är mycket påfrestande även i en anpassad miljö. Även samtal med familjemedlemmar behöver hållas korta på grund av försämring.

Jag får pressa mig jättemycket för att lyssna, förstå och prata. Koncentration och minne sviktar och jag får svårt att processa information. Samtidigt som jag ska försöka lyssna, förstå, prata och minnas måste jag också hantera de stegrade symtomen. Telefonsamtal är något som ofrånkomligen leder till överbelastning och försämrat mående för mig hur anpassade samtalen än är. Ett fysiskt besök som inkluderar samtal är ännu mer påfrestande på grund av förberedelser, transport och en oanpassad intrycksrik miljö.

Men. Trots att jag berättar allt detta gång på gång. Försöker få mina kontakter att förstå vad samtal gör med mig. Så. Går. Det. Inte. Fram.

Det är som att man dels inte förstår hur detta påverkar min hälsa, och dels inte förstår hur vi skulle anpassa och kunna göra annorlunda. Min energi räcker mycket längre om jag får skriva. Min hjärna håller sig faktiskt skärpt mycket längre om jag skippar pratet. Men eftersom jag inte får skriva istället för samtala i kontakt med myndigheter och vård blir jag tvungen att lämna över till min man.

Min man tvingas alltså föra min talan trots att jag kunde gjort det själv med hjälp av en annan kommunikationsnorm.

Enskilda personer har förstått detta dilemma, men förhindrats att erbjuda mig alternativ just på grund av den muntliga normen. Systemen är nämligen inte utformade för något annat än att möten ska ske via telefon eller ett fysiskt besök (även Skypesamtal är svårt för mig). Det handlar bland annat om sekretess, obefintliga tekniska lösningar och om vad enheterna faktiskt får ekonomisk ersättning för.

Om vi mötts ansikte mot ansikte hade min kapacitet inte räckt till att förklara det här. Vi kanske hade nått till innehållet de första styckena. Jag avslutar här pga mosig hjärna, men vill skicka med en fråga:

Ni som jobbar i vården, på FK och AF hur kan ni göra er verksamhet tillgänglig för mig?

2 kommentarer:

 1. Ett mycket angeläget och klokt inlägg som borde vidarebefordras till myndighet, i synnerhet FK och AF där våra behov av ordentlig kontakt är en förutsättning vår vår både vård och handläggning i övrigt. Jag änner igen mig massor i det att det är jobbigt att bara ta sig iväg och kraften det tar att träffa någon kan göra att man slutar tänka eller inte ens kan klara av att koncentrera sig på vad man ska säga.
  Jag tycker absolut denna frågan borde lyftas om huruvida man skulle kunna få ha en handläggningskontakt på mail.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det borde finnas en palett av valmöjligheter för olika typer av kommunikation för alla - så att det fanns möjlighet att kommunicera om dessa svåra frågor på det bästa sättet en kan.

   Radera

Jag flyttar!

Processen har pågått ett tag - men nu flyttar jag bloggen! Välkommen till  https://livetsbilderblog.wordpress.com Den här bloggen komme...