torsdag 2 november 2017

Det funktionshindrande samhället!

Jag har under många år varit en del av Myndigheten för delaktighets undersökningspanel Rivkraft som syftar till att undersöka tillgänglighet och livsvillkor för människor med funktionsnedsättningar. Via en nätbaserad enkät har jag fått svara på frågor om vård, arbete, kultur och andra delar av samhällslivet - om det är tillgängligt så att jag kan delta på det sätt jag vill och behöver.

Trots att fokus i enkäten tydligt ligger på samhällets tillgänglighet kommer jag ständigt på mig själv med att tänka att det är min sjukdom som gör att jag inte kan delta i olika aktiviteter i samhället. Att det vore att kräva orimligheter tillgängliggöra aktiviteter för någon som mig. Men sanningen är ju att om samhället vore annorlunda utformat från början skulle det möjliggöra min närvaro på ett annat sätt. Om inte normen vore att allt i samhället ska utföras muntligt samtidigt som du sitter eller står skulle jag förmodligen också kunna vara mer delaktig.

Vi förutsätter att saker ska vara på ett visst sätt, efter en viss norm, och exkluderar på det sättet alla som inte kan anpassa sig efter den normen.

Apropå samhällets otillgänglighet och tendensen att lägga orsaken till bristande delaktighet på sjuka och funktionsnedsatta individer läste jag en riktigt bra twittertråd på temat. Jag klipper in den här så ni också kan läsa:

"Det händer att jag blir omåttligt trött på en del politikers totala brist på kunskap om, eller ignorans för, funkisars levnadsvillkor. Som t.ex när man pratar om vikten av utbildning för att minska den stora arbetslösheten bland funkisar.

Jättebra plan!

Men hey, politiker, ni kanske ska börja med att se över TILLGÄNGLIGHETEN till utbildning. Här finns oerhört många bottnar, men ta t.ex det här enkla:

Om du ska kunna gå den utbildning du vill gå kanske du måste flytta. Måste du flytta kanske du byter kommun. Byter du kommun kommer alla kommunala stödinsatser du kanske har för att få livet att fungera, som t.ex färdtjänst, hemtjänst, ledsagning eller assistans, att omprövas. Och bara för att en kommun har beviljat en stödinsats betyder inte det att en annan kommun kommer att göra samma bedömning.

Således vet du inte innan du har flyttat om ditt liv kommer att fungera eller inte på din nya bostadsort - och om det inte fungerar kan du inte gå utbildningen som du har kommit in på. Samma visa, givetvis, om du har fått jobb på annan ort. Och det här är bara EN tillgänglighetsaspekt.

Politiker: Sluta att få det att låta som att det är en så enkel match när det är ni som sätter upp hindren." (@Miss_Bildad)

Jag och @Miss_Bildad pratade vidare om det här. Om vikten av att lägga ansvaret för det otillgängliga samhället där det hör hemma - hos makthavare och politiker som har den yttersta makten för samhällets utformning. De som skulle kunna möjliggöra en förändring med en annan kunskap om och attityd till levnadsvillkoren för människor med  normbrytande funktionalitet.

Och tanken på en gemensam ögonöppnande protest från sjuka och funkisar tog form.

Vill du dela din berättelse om vad som hindrar dig att kunna leva ditt liv? Har du funderat över på vilket sätt samhällets utformning, politiken, myndigheterna, sjukvården, omsorgen etc. hindrar dig från att göra det du vill och behöver? 

Berättelserna kommer att samlas på en helt ny webbplats om tillgänglighet - Det funktionshindrande samhället -  och tanken är att de också ska nå våra makthavare och politiker.

Vi gör det så enkelt och kravlöst det bara går. Du kan skriva till mig via en kommentar eller mail som jag sedan publicerar på den nya webbplatsen och Livetsbilders konto på Twitter och Facebook. 

Du väljer självklart om du vill vara anonym eller gå ut med ditt namn.

Det går naturligtvis också bra att återanvända ett blogginlägg från din egen blogg som passar. Eller själv twittra, facebooka och/eller blogga på temat det funktionshindrande samhället.

Dela gärna detta vidare! Använd gärna taggen #nihindraross

ST: Sjuk? Funkis? Dela din berättelse om det funktionshindrande samhället! #nihindraross

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag flyttar!

Processen har pågått ett tag - men nu flyttar jag bloggen! Välkommen till  https://livetsbilderblog.wordpress.com Den här bloggen komme...