söndag 19 november 2017

Liten avslagsskola - del 1

I februari har det gått ett år sedan jag fick de första signalerna om att Försäkringskassan hade tankar på att inte godkänna min sjukskrivning framöver. Det har varit en väldigt kaotisk tid och det är egentligen först nu börjar jag känna att jag kan överblicka vad det är som hänt. I några inlägg kommer jag dela med mig av sådant som kan vara bra att veta om du eller någon i din närhet är i riskzonen. Men jag hoppas också att fler friska får upp ögonen för vilken komplicerad och enormt belastande process det här är.

- Att hantera ett avslag -

1. Långt innan jag själv fick avslag hade jag insett att ingen sitter säkert. Det var så många av mina sjuka vänner som hade fått avslag, och utifrån vad de berättade hade jag förstått att jag troligen också skulle drabbas även att det kändes helt orimligt. Trots att det stressade mig att veta så hjälpte det mig också att se den större bilden när avslaget väl kom. Jag förstod att det inte var personligt, även om det drabbade mig väldigt hårt personligen.
Därför:
Lyssna på och tro på andras erfarenheter och förbered dig mentalt på vad ett avslag skulle kunna innebära för dig.

2. Vilka steg som ingår i en avslagsprocess följer samma mönster men kan ändå variera individuellt (läs mer i inlägg 2). Det kan gå lång tid från att Försäkringskassan börjar hinta om att ett avslag är i antågande tills det slutgiltiga beslutet tas. I alla steg låter det som att du har möjlighet att påverka beslutet men har avslagståget väl börjat rulla brukar det vara väldigt svårt att stoppa. I de allra flesta fall ändrar inte Försäkringskassan sitt beslut alls under denna tid. Störst chans att påverka är i de lägen då Försäkringskassan själva begärt in komplettering av läkaren för att de anser att det saknas något för att ta beslut.
Därför:
Försök ställa dig in på att få avslag. Förbered dig genom att fundera på hur det kommer att påverka exempelvis din ekonomi på kort sikt. Ta hjälp av människor i din närhet att avlasta dig praktiskt.

3. När du får veta att Försäkringskassan överväger att avslå din sjukpenning anger de också ett datum som de avser att avslå ifrån. Detta kan ligga bakåt i tiden vilket kan tyckas ologiskt, och det är det. Än mer ologiskt är att detta innebär att från datumet Försäkringskassan angett att de avser avslå fram till dess ett formellt beslut är taget får du ingen sjukpenning om det blir avslag och heller ingen a-kassa. Glappet blir alltså ofinansierat (se tidslinje). Läs mer här
Därför:
Stryp alla utgifter du kan så snart du får besked om att försäkringskassan överväger att avslå sjukpenning.

4. Du kommer tvingas agera budbärare mellan Försäkringskassan och vården i alla fall utom där Försäkringskassan själva begärt komplettering av läkarens intyg. För det är bara då de själva tar initiativ att informera vården. När Försäkringskassan informerar dig om att de överväger att avslå din ansökan får alltså din läkare inte veta detta om inte du informerar hen. Enligt min erfarenhet finns det två huvudsakliga sätt läkare hanterar detta. Det finns de som är väldigt tydliga med att deras bedömning (i läkarintyg) bara är vägledande och om Försäkringskassan nekar kan de inte göra så mycket mer. De släpper taget. Men de finns också läkare som är villiga att strida för sin egen bedömning av patientens behov och som engagerar sig på en annan nivå. Det är som om vissas lojalitet ligger mer hos Försäkringskassan och andras mer hos patienten.
Därför:
Var beredd på att avslaget kan påverka relationen till och utformningen av din vård och rehabilitering.

5. Du är den som kommer behöva lägga pusslet om vilka konsekvenser ett avslag får totalt för dig i din vardag. De olika instanserna har sina egna lagar, regler och rutiner att förhålla sig till och har inte kunskap om hur ett beslut de tagit kommer påverka de andra instanserna eller vilka konsekvenser de andra instansernas beslut får för dig. Systemen är inte utformade så att de synkar med varandra.
Därför:
Om situationen verkar ologisk och kaotisk är det förmodligen precis det den är. Det är faktiskt så illa att du kan falla mellan alla stolar, eller bli placerad på helt fel stol trots att alla "gjort sitt jobb". Det finns ingen logik.

6. Många, kanske majoriteten, av oss svenskar lever i en ganska naiv tro på att samhällets skyddsnät ska fånga upp oss när vi blir sjuka. När någon som uppenbarligen är för sjuk för att arbeta får avslag kan det ge en väldigt blandad kompott reaktioner från omgivningen. När logiken saknas blir människor perplexa och går igång på att den måste finnas någonstans vilket kan leda till att den sjuke avkrävs ett ändlöst förklarande.
Därför:
Var beredd på att omgivningens reaktioner kan vara ganska tröttsamt inriktade på att du är ensam drabbad individ, att de tror att du haft otur eller missuppfattat situationen. Deras naivitet kan få dig att verka pessimistisk när du i själva verket är realistisk.

7. Att få avslag på sjukpenning handlar om mycket mer än pengar. Genom sitt avslag förkastar Försäkringskassan vårdens bedömning av ditt behov av sjukskrivning. Det kan påverka din behandling och rehabilitering, din relation till din vårdgivare och hela din plan för återgång i arbete kan ställas på ända. Du tvingas ta mängder med beslut som du inte har kapacitet att ta och din hälsa kan försämras på grund av den ökade belastningen. Jag märker också själv hur min självkänsla påverkats negativt genom att jag fått min verklighet så ifrågasatt.
Därför:
Kom ihåg att det inte är konstigt på något sätt att påverkas negativt av den här processen, att din grundorsak till att läkaren bedömde att sjukskrivning var aktuell kan försämras och att du kan drabbas av ökad stress och sekundär psykisk ohälsa.

8. Ett avslag på sjukpenning genererar en enorm administrativ börda. För att få hela bilden klar över hur ett avslag kommer påverka dig kan du behöva ha kontakt med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, A-kassan, Socialtjänst, arbetsgivare mfl. Ett ärende omfattar en sjukskrivningsperiod. Eftersom avslagsprocessen är så långdragen kan en person ha flera pågående ärenden samtidigt i olika stadier av samma process (se tidslinje). Att processen blir utdragen kan bero på många saker - det är många moment som bara måste betas av, flera instanser inblandade som kan ha dåligt med tid och därför fördröjer och du själv kan ha olika kapacitet vilket påverkar möjligheterna att driva processen framåt i ett visst tempo.
Därför:
Håll isär papper som tillhör olika ärenden. Använd planerings- tids-, och påminnelseverktyg så du slipper ha allt i huvudet. Skriv ner alla frågor och beta av. Ta hjälp av någon annan om du har möjlighet.


Min avslagsprocess i en bild:
ST: Bilden föreställer en tidslinje med flera parallellt pågående sjukpenningärenden. Den första perioden (blå) är den där min ansökan godkänts. Den andra perioden (rosa) är det första ärendet Försäkringskassan avslog. Arbete kring detta ärende påbörjades i februari och pågår fortfarande nu i november trots att intyget gällde mars-augusti. I augusti påbörjades period 3 (grön) som nu pågår parallellt med det rosa ärendet. Nu står jag redo att påbörja arbetet med period 4 (lila) eftersom läkarintyget går ut i januari och vårdcentralen har så få läkartider att boka. Vita horisontella pilar visar tid vi arbetat aktivt med ärendet. Mellanrum utan vit pil betyder således väntan.
______________________________________________________________________
Liten avslagsskola del 1 - Att hantera ett avslag
Liten avslagsskola del 2 - Vilka delar ingår i en avslagsprocess
Liten avslagsskola del 3 - Viktiga ord och begrepp
_____________________________________________________________________

Visst vet du att det pågår en protest mot dagens sjukförsäkringspolitik? Läs mer här


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag flyttar!

Processen har pågått ett tag - men nu flyttar jag bloggen! Välkommen till  https://livetsbilderblog.wordpress.com Den här bloggen komme...