måndag 20 november 2017

Liten avslagsskola - del 2


I februari har det gått ett år sedan jag fick de första signalerna om att Försäkringskassan hade tankar på att inte godkänna min sjukskrivning framöver. Det har varit en väldigt kaotisk tid och det är egentligen först nu börjar jag känna att jag kan överblicka vad det är som hänt. I några inlägg kommer jag dela med mig av sådant som kan vara bra att veta om du eller någon i din närhet är i riskzonen. Men jag hoppas också att fler friska får upp ögonen för vilken komplicerad och enormt belastande process det här är.

- Vilka delar ingår i en avslagsprocess? -

Vilka steg som ingår i en avslagsprocess följer samma mönster men kan ändå variera individuellt. Men dessa steg ska alltid ingå:

• Kommuniceringsbrev med information om att Försäkringskassan överväger att avslå sjukpenning. I detta brev informeras om att du har möjlighet att inkomma med synpunkter på att Försäkringskassan överväger att avslå din sjukpenning och ett sista datum om inlämning av dessa.

• Om tiden inte räcker till har du rätt att begära anstånd hos din handläggare. Det vill säga du begär att få förlängd svarstid.

• En jurist vi haft kontakt med berättade att i dina synpunkter ska du ta upp felaktigheter som finns i Försäkringskassans underlag för beslut. Det går också skicka med intyg och dyl utöver läkarintyget som kan styrker ditt behov av sjukskrivning. Läkaren kan också komplettera sjukintyget.

• Beslut ska ges skriftligt. Första vardagen efter du fått ditt besked om avslag på sjukpenning (om du inte återgår till ditt arbete på full tid) måste du anmäla dig på arbetsförmedlingen som aktivt arbetssökande. Annars riskerar du att "tappa" din SGI vilket får konsekvenser på längre sikt. Utan SGI kan du nämligen inte få någon ny sjukpenning.

Om du tycker att Försäkringskassans beslut om avslag är felaktigt kan du begära att de prövar beslutet på nytt. Mycket få får dock inte något förändrat beslut här. Dock är det nödvändigt att begära omprövning för att senare kunna överklaga till Förvaltningsrätten. Efter omprövning ger Försäkringskassan sitt slutgiltiga beslut.

Om du får avslag på din sjukpenning även när Försäkringskassan omprövat sitt beslut kan du överklaga till Förvaltningsrätten. Om du får avslag även där kan du begära prövningstillstånd till Kammarrätten (de tar dock inte upp alla fall). Nästa instans är Högsta Förvaltningsdomstolen.

I första inlägget i denna serie finns en bild som visar hur mina ärenden löper parallellt med varandra under samma tid och hur processen innehåller samma delar men att tiden de pågår av olika anledningar kan variera. 

_______________________________________________________________________
Liten avslagsskola del 2 - Vilka delar ingår i en avslagsprocess
Liten avslagsskola del 3 - Viktiga ord och begrepp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag flyttar!

Processen har pågått ett tag - men nu flyttar jag bloggen! Välkommen till  https://livetsbilderblog.wordpress.com Den här bloggen komme...