Smärta

Jag har alltid varit vetgirig och nyfiken - och jag samlar ständigt på mer kunskap. Under denna flik ryms blogginlägg om smärta av mer faktabaserad karaktär. I vänsterkolumnen finns länkar till andra sidor om smärta. Dessa finns nu även här under rubriken Externa länkar.

Ett litet förtydligande
Hypermobilitetssyndrom - smärta
Att hälla upp te = fysisk aktivitet?
Reflektion - energinivå, anspänning och balans 
Behandling av smärta 1
Behandling av smärta 2
Behandling av smärta 3
Kombinationen smärta och utmattning då?  
Är smärtan psykisk eller fysisk?
Centralt störd smärtmodulering - central sensitisering

Externa länkar
Beskrivning av VAS-skala och Andrea Mankoskis smärtskala: sammanställt av ISOP, the Swedish Chronic Prostatitis Network
Schablonbild för smärtbedömning: Vårdhandboken, 2008
Centralt störd smärtmodulering vid muskuloskeletal smärta: Läkartidningen, Jan Lidbeck, 2007
Mycket att vinna på KBT i smärtrehabilitering: Läkartidningen, Jan Lidbeck, 2006
Rehabilitering vid långvarig smärta: SBU-rapport 198, 2010
Sammanfattning och slutsatser: SBU-rapport 198, 2010
Indikationer för Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta: Rapport 2011:02 från samarbetsprojektet Nationella medicinska indikationer, 2011
Uppgifter och kompetensbehov vid Multimodal rehabilitering: SKL, 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Jag flyttar!

Processen har pågått ett tag - men nu flyttar jag bloggen! Välkommen till  https://livetsbilderblog.wordpress.com Den här bloggen komme...