Smärta

Jag har alltid varit vetgirig och nyfiken - och jag samlar ständigt på mer kunskap. Under denna flik ryms blogginlägg om smärta av mer faktabaserad karaktär. I vänsterkolumnen finns länkar till andra sidor om smärta. Dessa finns nu även här under rubriken Externa länkar.

Ett litet förtydligande
Hypermobilitetssyndrom - smärta
Att hälla upp te = fysisk aktivitet?
Reflektion - energinivå, anspänning och balans 
Behandling av smärta 1
Behandling av smärta 2
Behandling av smärta 3
Kombinationen smärta och utmattning då?  
Är smärtan psykisk eller fysisk?
Centralt störd smärtmodulering - central sensitisering

Externa länkar
Beskrivning av VAS-skala och Andrea Mankoskis smärtskala: sammanställt av ISOP, the Swedish Chronic Prostatitis Network
Schablonbild för smärtbedömning: Vårdhandboken, 2008
Centralt störd smärtmodulering vid muskuloskeletal smärta: Läkartidningen, Jan Lidbeck, 2007
Mycket att vinna på KBT i smärtrehabilitering: Läkartidningen, Jan Lidbeck, 2006
Rehabilitering vid långvarig smärta: SBU-rapport 198, 2010
Sammanfattning och slutsatser: SBU-rapport 198, 2010
Indikationer för Multimodal rehabilitering vid långvarig smärta: Rapport 2011:02 från samarbetsprojektet Nationella medicinska indikationer, 2011
Uppgifter och kompetensbehov vid Multimodal rehabilitering: SKL, 2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

En ärlig ursäkt…

Alltså, det är dags nu. Jag måste krypa till korset och be er alla om ursäkt. Jag har varit till en sådan belastning på grund av min oerhör...